Ognatunbasaren gav godt resultat

Ognatunbasaren torsdag 29. september vart ein flott kveld. Det var fullt hus på Ognatun, Reidar Røyland hadde andakt og Astrid H. Varhaug song. I matsalen fekk folk kjøpe flotte smørbrød og kaker og drøsen gjekk godt.

Når kvelden var over og pengane talt opp hadde det komt inn kr 166 000 på basaren. TUSEN TAKK til alle som på ein eller annan måte har bidrege til dette gode handslaget til Ognatun!
Fult husReidar Røyland talarAstrid Varhaug