Innsamling til nybygget

Innsamlinga til nybygget med nytt kjøkken og matsal på Ognatun er nå 13.09.13 oppe i 4.157.734.
Målet for innsamlinga er 5 mill og det er framleis mogleg å gje til dette prosjektet.
Kononummer for innsamlinga er 3000 23 88231.
Hjarteleg takk til alle som har vore med og løfta økonomisk slik at dette bygget kunne realiserast.
For Ognatun har bygget blitt veldig tenlegt og leirstaden er nå godt rusta for framtida!
Inngangsparti nybyggDekka til fest